image image

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Olimpiýa şäherjiginiň dolandyryş müdirligi

ÝAPYK BINARLARDA WE SOWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY ILKINJI GEZEK MERKEZI AZIÝANYŇ MERJENI AŞGABAT ŞAHERINDE 2017-NJI ÝYLDA GEÇIRILDI

2017-nji ýylyň 17-27-nji sentýabr aralygynda Merkezi Aziýada ilkinji gezek Türkmenistanda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary uly üstünliklere beslendi. 12 günläp dowam eden täsirli sport ýaryşlary 

image
image

AŞGABATDA GEÇIRILEN AGYR ATLETIKA BOÝUNÇA 2018-NJI ÝYLYŇ ÇEMPIONATY

Şeýle derejedäki çäräni kabul etmek uly jogapkärçilikdir. Şunda Türkmenistan dünýäniň ähli künjeklerinden daşary ýurtly myhmanlary bir ýere jemlän iri sport ýaryşlarynyň ýer eýesi hökmünde çykyş etmek bilen, bu wezipäniň hötdesinden abraý bilen gelmegi başardy.

ÝAŞAÝYŞ KORPUSLAR
Türgenleriň myhmanhanasy üçin alty (6) sany bina guruldy. Türgenler üçin gurlan myhmanhanada jemi 1628 otag bar we 3,274 adam ýerleşýär. Şeýle hem myhmanhana toplumynda 33 orunlyk 4 kafe we 82 orunlyk 1 kafe, 6 sany köp maksatly zal, jemi 47 orunlyk  konferensiýa zaly, sport zaly, massaž otaglary we türgenler üçin sauna bar.

 

image