AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

19.04.2024

Türkmenistanyň futzal topary Belarusiýa bilen oýunlar üçin Minske geldi

Türkmenistanyň futzal topary dostlukly ýaryşa gatnaşmak üçin Minsk şäherine geldi. Olar "Ratomka" bazasyna ýerleşip, ilkinji türgenleşiklerini geçirdi.

20-nji we 22-nji aprelde türkmen türgenleri Belarusiýa, 23-nji aprelde bolsa Milli Çempionatyň bürünç medalyna eýe bolan Minsk bilen oýnar. 

Türkmenistan milli ýygyndysynyň baş tälimçisi 47 ýaşly Ýakup Öwezow hasabyna görä bu oýuna 14 oýunçy gatnaşar:

  • derwezebanlar - Meretgeldi Baýramow (1996, Deňizçi), Rahymberdy Halmamedow (1992, Deňizçi),
  • meýdan oýunçylary - Kerwen Annaorazow (1998, Köpetdag), Şiri Baýramdurdyýew (1990, Deňizçi), Gylyçmurat Gylyçmyradow (1992, Deňizçi), Akmyrad Durdyýew (2002, Deňizçi), Hamid Meňlibaýew (2001, Deňizçi), Rahatmyrat Nepesow(1996, Senagat bank), Abdulla Nursähedow (1998, Deňizçi), Danil Pançenko (1999, Deňizçi), Gurbangeldi Sähedow (1994, Köpetdag), Maksat Soltanow (1993, Deňizçi), Alişer Hudaýbergenow (1996, Deňizçi), Kirill Çaryew (1999, Deňizçi).