AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

11.09.2023

Türkmenistan suwda ýüzmek boýunça Täjigistanda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 — 16-njy sentýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşarlar.

ORIENT-iň habar bermegine görä, halkara ýaryşa Türkmenistandan Abdyrahman Agamyradow, Muhammetmyrat Gutlyýew, Gurban Hommadow, Seýran Nurmyradow, Roman Şabelnik, Waleriýa Mirenskaýa we Ogulmerjen Nuraýewa dagylar wekilçilik eder. Türkmen ýygyndysyna Rustem Esenow bilen Walentin Gorşkow ýolbaşçylyk eder.

Halkara ýaryşa türkmenistanly ýüzüjilerden başga-da, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekilleri gatnaşarlar.