AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

10.07.2024

«Ýüpek ýoly» rallisi dowam edýär: Türkmen ekipažy öňdäki üçlükde

Russiýa Federasiýasynyň çäginden Mongoliýa tarap uzaýan «Ýüpek ýoly» rallisiniň bäşinji tapgyry hem türkmen ekipažlary üçin diýseň düşümli boldy.

Ýaryşyň bäşinji gününde gatnaşyjylar Russiýa Federasiýasy bilen Mongoliýanyň serhedinden geçdiler we «ebedi gök asmanyň ülkesi» hasaplanýan ýurduň giňişliginde çarkandakly menzillerini külterlediler. 555,42 kilometre uzan tapgyr deňiz derejesinden 1200 — 2150 metr belentlikde dowam etdi.

T2 ýaryşynda Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň ekipažy bäşinji tapgyryň ýeňijisi boldy. Maksatmyrat Daňatarowyň ekipažy tapgyryň bellenen menzilini ilkinji bolup geçdi. Bu ýaryşda ikinji netijäni «LADA Sport ROSNEFT Raid» toparyndan Mihail Mitýaýew görkezdi. Ol umumy hasapda birinji orny eýeleýän Andreý Suşensowy yzda galdyrdy.

Şeýlelikde, T2 ýaryşynda umumy hasap boýunça Suşensow we Melnikow öňde barýar. Anton Melnikowdan öňe geçen Maksatmyrat Daňatarowyň ekipažy öňdäki üçlügi jemleýär. Türkmen ekipažlaeynyň ýene biriniň — «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň türgenleri Merdan hem Şöhrat Toýlyýewleriň bolsa bäşinji orunda barýandyklaryny ýatladýarys.