AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

29.03.2024

“Arkadag” oýunçylary “Ahal” oýunçylary Türkmenistan futbol çempionatynda kabul eder

Täze  “Arkadag” şäheriniň futbolçylary, Türkmenistan futbol çempionatynyň 4-nji tapgyrynyň oýnunda Änew şäherinden “Ahal” bilen oýnar. Duşuşyk 30-njy martda “Arkadag” stadionynda geçiriler.

“Arkadag” 2 ligada 6 oçko toplap, esasy liganyň sanawynda üçünji orunda, “Ahal” üç oýundan soň 9 oçko bilen birinji ýerde durýar.

“Arkadag” bilen “Ahal” arasyndaky oýun ýerli wagt bilen 17:00-da başlar. Duşuşyga Çarymurad Kurbanowyň ýolbaşçylygyndaky eminler topary ýolbaşçylyk eder.