AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

23.08.2023

Türkmenistanly boksçy Ýunus Gurbanow indiki söweşi boýunça professional şertnama baglaşdy

Türkmenistanly boksçy Ýunus Gurbanow özüniň indiki professional söweşi boýunça boýunça şertnama baglaşandygyny mälim etdi. Oňa laýyklykda, türkmen boksçysynyň indiki tutluşygy 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda «Pravda Boxing» turniriniň çäginde bolup geçer.

«Dostlar, size gowy täzeligim bar. Oktýabr aýynda boljak indiki söweşim üçin şertnama baglaşdym. Ýakyn wagtda senäni we garşydaşy mälim ederin» diýip, türgen ýazýar.

Şeýle-de Gurbanow «Turkmenportal» onlaýn neşirine "Gala Sports Management" toparyna berýän media goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi.

«Bu diňe başlangyjy, biz diňe öňe barýarys» diýip, Ýunus Gurbanow belleýär.

Ýeri gelende ýatlatsak, Ýunus Gurbanow awgust aýynyň başynda professional boksdaky debýutynda «Pravda Boxing» turniriniň çäginde russiýaly Dmitriý Andreýewi ýeňlişe sezewar edipdi.