AŞGABAT ŞÄHER HÄKIMLIGINIŇ
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINI
DOLANDYRYŞ MÜDIRLIGI

26.08.2023

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy FIFA-nyň sentýabrdaky günlerinde ýoldaşlyk duşuşyklarynyň ikisini geçirer

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy sentýabr aýynda ýoldaşlyk duşuşyklarynyň ikisini geçirer. Mergen Orazowyň şägirtleri 8-nji sentýabrda Indoneziýanyň Surabaý şäherinde ýerli ýygyndy bilen, 12-nji sentýabrda bolsa Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Bahreýniň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirer.

Bu duşuşyklar türkmen ýygyndysy üçin Dünýä çempionaty ― 2026-nyň we Aziýanyň kubogy ― 2024-iň (U-23) saýlama tapgyrlaryna taýýarlygyň bir tapgyryna öwrüler.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň tälimçiler düzümi ýoldaşlyk duşuşyklarynyň netijesinde möhüm duşuşyklar üçin ýygynda çagyryljak futbolçylary saýlap alarlar.

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň DÇ ― 2026-nyň saýlama duşuşyklaryna 16-njy noýabrda girişjekdigini ýatladýarys. Ilkinji duşuşykda Türkmenistanda Özbegistanyň ýygyndysy bilen geçiriler.

Türkmen ýygyndysynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna çagyrylan düzümlerini TFF ýakyn wagtda yglan eder.